top of page

Bezoek van de burgemeester

Stadsklooster Den Haag

Meer informatie

Deze 'overhandiging' had plaats op woensdag 10 augustus j.l. en werd, mede door de ontwapende persoon van de burgemeester, tot een feestelijk en verbindend gebeuren.
Het geheel was een terugblik op alle inzet van onze broeders voor vele duizenden kinderen en tevens een accentuering van de nieuwe bestemming van het gebouw, opnieuw voor kinderen en jonge mensen, die veel aandacht en liefde verdienen.

Een uitvoeriger verslag van dit gebeuren kunt u hier lezen:
https://www.archiefbroedersvanmaastricht.nl/actualiteiten/diversen/denhaagstadsklburgm.htm

bottom of page