top of page

Bijeenkomst van onze vormingsleiders

Wa, Ghana

Meer informatie

Van 8 t/m 15 september 2022 kwamen de FIC-vormingsleiders van onze provincies Ghana en Malawi in ons centrale huis in Ghana bij elkaar.
We hadden een volle agenda.
Belangrijke punten waren:
* Het uitwisselen van ervaringen, van wat bemoedigend was en wat als een uitdaging werd ervaren - een heel belangrijk onderdeel natuurlijk.
* Natuurlijk ook het evalueren en het bijstellen van het vormings-leerplan: de tijd gaat voort, jonge mensen en de hele samenleving veranderen en wij willen daar zo goed mogelijk op inspelen.
* Sommige onderdelen van die vorming kregen speciale aandacht, zoals (geestelijke) begeleiding, het verwerken van pijnlijke herinneringen, het goede gebruik van sociale media, de gevoeligheid voor diverse culturen en - natuurlijk - gerichte aandacht voor zorg voor ons milieu.
* En ook het bevorderen van roepingen werd niet vergeten: Wij zijn er van overtuigd dat God roept en jonge mensen gevoelig maakt, maar wij als broeders moeten ook een duidelijk appèl durven doen. En hoe doe je dat het beste ?

bottom of page