top of page

Br. Gerard, br. Wim, br. Frans

Installatie nieuw bestuur

Meer informatie

Wij wensen het nieuwe team, bestaande uit br. Wim Luiten, overste, br. Frans School, plaatsvervangend overste, en br. Gerard Langelaan, bestuurslid, veel zegen en geluk voor hun dienende en leidende taak gedurende de komende 3 jaren.

bottom of page