top of page

Claudia Theinert

Toetreding als geassocieerd lid

Meer informatie

De mooie viering bevatte o.a. liederen van Oosterhuis, de evangelielezing van Maria Boodschap, passages uit onze Constituties FIC, het Magnificat op de melodie van ‘Amazing Grace’.
Br. Wim Swüste hield een ontroerend mooie overweging en br. Johan Muijtjens bad de voorbeden die telkens afgesloten werden met “God, U bent liefde, bron van het leven”.

bottom of page