top of page

Jubilarissen FIC 2023

Jubelfeest op 14 en 15 augustus

Meer informatie

We noemen nogmaals de namen:
Op 15 augustus 2023 hebben we het professiejubileum van de volgende Nederlandse broeders herdacht en gevierd:
Hans van Leeuwen 75 jaar geprofest, Noud Fonken 70 jaar, Ted van der Geest 65 jaar en Gerard van Geel 65 jaar.

Maandag 14 augustus:
De feestelijkheden begonnen op maandagavond met een mooie gebedsviering, gemaakt door br. Wim Swüste, met als thema “Dankbaarheid”. Voorgangers waren de broeders Frans School en Gerard Langelaan. We zongen zonder orgel samen de liederen, ondersteund door de broeders-koorleden. Overste br. Wim Luiten sprak het openingswoord. Er klonken lezingen uit Lucas (de dankbare genezen Samaritaan) en de Constituties (artikel 34). We baden het psalmgebed “Mijn God, wij willen U danken” en een speciaal Onze Vader. Er werd gebeden voor onze jubilarissen in Nederland, Ghana en Indonesië, voor al onze broeders, ook de overledenen, en speciaal voor br. Raphael Besigrinee die in Ghana herstellende is van een operatie. We spraken samen de zegen uit en zongen als slotlied “Wonen overal nergens thuis”, dat alle mensen veel geluk toewenst.

Dinsdag 15 augustus:
De viering van de ‘eigenlijke’ feestdag vond plaats in en voor de Cellebroederskapel, grenzend aan een hoek van de tuin van het Beyartcomplex. Op het feest van Maria Tenhemelopneming vierden we samen om 10.30 uur de eucharistieviering in de mooie kleine kapel van het vroegere Cellebroedersklooster.
Voor de aanvang van de viering speelde dhr. Hans Geerkens accordeonmuziek. Voorganger pastor Jo Wolters en acoliet br. Lo Koeleman kwamen binnen, terwijl het broederkoor onder leiding van br. Johan Muijtjens het intredelied zong. Mw. Carin Metsemakers opende de viering en heette de aanwezigen welkom namens het team FIC. De liederen en gezangen werden begeleid door mw. Hisae Kuijpers op het kleine, mooi klinkende orgel. Br. Lo Koeleman las uit de Constituties. De evangelielezing (Lucas 1, 35-45) werd gedaan door br. Noud Fonken. Overste br. Wim Luiten hield de homilie, samengesteld door br. Wim Swüste. Mw. Wilma Weerts verzorgde de voorbeden en de aanwezige broeders hernieuwden hun geloften. Terwijl de tafel werd klaargemaakt zong dhr. Hans Geerkens het “Ave Maria”. We baden de Canon, het grote Dankgebed, in dialoog, en tijdens en na het uitdelen van de H. Communie klonk er opnieuw orgel- en accordeonmuziek. Na het slotgebed en de zegen stond mw. Carin Metsemakers nog even stil bij het leven en werk van de vier jubilarissen. Dezen namen daarna plaats vooraan in de kapel om door de aanwezigen gefeliciteerd te worden. Maar eerst zongen we nog samen uit volle borst het Lied van de Opstanding: “De steppe zal bloeien.”

In de Cellebroederstuin:
Na de eucharistieviering werd het feest voortgezet in de Cellebroederstuin voor de kapel. Dit alles met veel hulp en ondersteuning van de leden van het team FIC en hun trouwe vrijwilligers, die ons - oudere broeders - met liefde en charme bedienden. Broeders, geassocieerden en genodigden werden eerst getrakteerd op een aperitief, daarna op koffie/thee en een drankje. Wat later kon eenieder genieten van het uitgebreide Italiaanse buffet met pasta’s en salades. Het smaakte ons uitstekend.

Het feestprogramma bestond uit drie ‘ingrediënten’. Traditiegetrouw nam br. Frans School het hele gezelschap mee in een humoristisch loflied op de vier feestelingen op de wijze van “farce majeure”.
Br. Valentinus Daru toonde prachtig uitgedost zijn danscapaciteiten in een dans die zijn oorsprong vindt in het paleis van de Sultan van Solo. Deze dans is gebaseerd op een Javaanse sage. Het is de “Menak Koncar” dans, die de innerlijke strijd van een adellijke ridder verbeeldt die geconfronteerd wordt met belangrijk levenskeuzes. Ook de vier jubilarissen stonden indertijd voor belangrijke keuzes, toen zij uiteindelijke kozen voor een leven als broeder.
Als derde voorstelling was er een optreden van een kwintet koperblazers onder de naam “Beli” (3 Belgen en 2 Limburgers). Zij speelden muzikale onderdelen uit de werken van Bruckner, Schubert, Händel en Scarlatti en ook een enkel moderner werk. De muziek klonk mooi en werd gewaardeerd, maar was toch wat te ernstig voor een feest dat eigenlijk meer vraagt om vrolijke muziek.
Om 15.45 uur was er nog een zoet gebakje, een dessertglaasje en koffie of thee, en nog wat napraten. Om goed 16.00 uur werd het feest afgesloten.

bottom of page