top of page

Seminar ecologie

br. Johan Muijtjens

Meer informatie

In de eerste helft van juli 2023 nam br. Johan Muijtjens als ‘facilitator’ deel aan de bijeenkomst van vormingsleiders FIC, die gehouden werd in het retraitecentrum “Roncalli” in Salatiga, Indonesië. In het programma nam hij 4 onderwerpen voor zijn rekening. Een daarvan was “De zorg voor onze aarde en het milieu”. In het verlengde daarvan werd hij uitgenodigd om voor de studenten van Van Lith, onze grote hogere middelbare school in Muntilan, Centraal Java, voor de hoogste klassen een seminar te houden over ecologie. Deze school is vooral gericht op kadervorming en betrekt gemotiveerde katholieke leerlingen uit heel Indonesië. In zijn voordracht bepleitte br. Johan voor een alternatieve visie op klimaat, om zo de studenten opnieuw te motiveren zich daarvoor steeds meer, en vooral ook bewúster en meer toegerust, in te zetten.

bottom of page