top of page

Viering van de scheppingsperiode 2023

Vier gebedsvieringen beschikbaar

Meer informatie

Broeder Wim Swüste heeft voor de Scheppingsperiode (dus van 1 september t/m 4 oktober 2023) vier gebedsvieringen samengesteld rond het thema “Genees de aarde en alles wat ademt en leeft”.
De rode draad in de vieringen vormt de encycliek van paus Franciscus van mei 2015 “Laudato Si’: Geprezen zijt Gij! - over de zorg voor ons gemeenschappelijk huis”.
Het is de bedoeling dat onze FIC-leefgroepen deze gebedsvieringen gebruiken tijdens hun gemeenschappelijk gebed en/of voor persoonlijke overweging en gebed.

Belangstellenden kunnen de gebedsvieringen aanvragen bij het Secretariaat van FIC: Prins Bisschopsingel 22, 6211 JX Maastricht, tel. 043 - 3508373, e-mail: secr.pbn@brothers-fic.org
Wij wensen allen veel inspiratie en bemoediging.

bottom of page